Våra tjänster

Trapphuset är det som först möter besökare och nya boende och därför bör du som fastighetsägare lägga ner lite extra tanke på den delen av huset. Vi är ett företag inom måleribranschen som har som specialitet att försköna trapphus i flerfamiljshus och kontorsbyggnader. Trapphuset och entrén är de delar av huset som ska se bra ut men som också är utsatta för mycket slitage. Speciellt på vintern när det gärna följer med vägsalt, grus och snö in genom ytterdörren. Med vår kunskap kan vi ge råd och även måla om ditt trapphus så att det blir snyggt och tåligt på en och samma gång.

Vi är experter på färg

Med ditt behov och vår kunskap inom passande färger för trapphus kan vi tillsammans skapa ett trevligt, snyggt och mycket hållbart trapphus. Till skillnad från många målerifirmor så är vi gärna med under hela processen med förslag på både färgtyp och vilka nyanser som är mest hållbara och vackra i just ditt trapphus. Så ta gärna hjälp av vår expertis redan i början av din trapphusrenovering.

Snabbt och effektivt arbetssätt

I och med att vi arbetar med trapphus så är vi också medvetna om det störningsmoment som detta innebär för de boende i huset. Därför sätter vi en heder i att arbeta snabbt och effektivt för att kunna vara klara så fort som möjligt. Vi är också noggranna med att förvarna innan arbetet sätter igång och att skydda målade ytor så de boende inte får oönskade fläckar. Kontakta oss gärna redan idag för samtal och offert.